Etiquetatge d'equips i dispositius UB

 • *Servei
 • *Sol·licitud ATIC
 • Infraestructura i equipament

Descripció:

Per poder-te donar atenció sobre un equip o dispositiu inventariat per la UB, cal que aquest estigui etiquetat per l'Àrea de Tecnologies.

Aquesta etiqueta PAU ens serveix per identificar clarament l'equipament, disposar de tot el seu historial i ser més àgils en la resolució dels tiquets associats a aquest.

 Per poder etiquetar l'equip ens cal la següent informació:

 • Número d'inventari (obligatori)
 • Nom de l'usuari que en farà ús
 • Número de sèrie
 • Número de sèrie del monitor (només per equips de sobretaula)
 • Adreça física (MAC Address)
 • Sistema operatiu (obligatori)
 • Data de compra
 • Empresa on s'ha comprat
 • Temps de la garantia


 • Font:
  En cas d'equipament nou, tingues a mà el número d'inventari UB per fer aquesta sol·licitud.
 • Llicència:
  Cal que obris un tiquet de sol·licitud