Llista de distribució

 • *Servei
 • Correu
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Les llistes de correu permeten la distribució d’informació entre diversos usuaris des d’una única adreça de correu. Enviant un únic missatge a la llista de distribució, es reenvia el missatge a tots els membres de la llista.

Segons el tipus de llista: estàtica o dinàmica es poden sol·licitar diferents peticions. Llegeix la següent ajuda si no coneixes les diferències entre ambdues.

Per fer una petició sobre llistes de distribució segueix les següents indicacions:

  Cal que indiquis:

   En el cas de sol·licitar l'alta d'una llista de distribució estàtica:

 • Nom per a la llista (les llistes de distribució estàtiques tenen l'estructura: nomllista@llistes.info.ub.edu , recomanem un màxim de 20 caràcters pel nomllista)
 • Breu descripció de la llista: especificar el col·lectiu destinatari de la llista i la necessitat.
 • Indicar si la llista ha de ser oberta (tots els subscriptors poden enviar correus) o tancada (només les persones amb permisos poden enviar correus).
 • Adreça de correu @ub.edu del responsable de la llista que serà l'encarregat del seu manteniment.

En qualsevol altre cas: baixa de la llista, alta de nous emissors ... caldrà que siguis la persona responsable de la llista i indiquis el nom de la llista i el motiu de la petició.


 • Font:
  El responsable o administrador de la llista ha de tenir relació contractual amb la UB
 • Llicència:
  Obre tiquet Llistes de distribucióEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.