Nom de domini de correu

 • *Servei
 • Correu
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
 • Xarxa

Descripció:

El servei d’enviament automàtic de correu a través de RedIRIS  o mitjançant una empresa externa (*) està destinat a departaments i entitats associades que tinguin la necessitat de fer ús d'aplicacions, formularis, web, etc. que hagin d’enviar correus electrònics automatizats.

Per poder fer aquesta acció, cal que demanis un domini de correu. En la petició és necessari que facis constar la següent informació:

 • Motius pels quals es sol·licita un domini de correu.
 • (*) Pels casos on el servei de correu estigui allotjat en plataformes externes a la Universitat, serà necessari facilitar la següent informació, que la persona responsable del domini, si no la coneix, haurà de demanar prèviament a l'empresa que gestiona la plataforma:
  • Registre SPF, que certifica quins servidors estan autoritzats a enviar correu d'aquest domini de correu.
  • Registre DKIM,  que indica la clau pública amb els que es signen els missatges d'aquest domini de correu.
  • Registre DMARC,  que indica la política que s'aplica en els correus d'aquest domini si els registres anteriors no es compleixen.
 • Proposta d'un nom de domini de correu seguint l'estructura nom.ub.edu, on el nom
  • no pot contenir lletres accentuades
  • els caràcters han de ser lletres, dígits i el guió; no pot contenir els caràcters ç, ñ, l·,"_"
  • no pot contenir signes de puntuació
  • ha de començar amb una lletra i ha d'acabar amb una lletra o un dígit.
  • Recomanem:
   • no fer servir noms llargs
   • separar paraules amb guió "-"
   • fer servir les minúscules
   • no fer servir articles o preposicions.

 

  A tenir en compte:

 • El responsable del domini és el peticionari, qui és també responsable de comunicar la baixa en cas de desús.
 • Aquest servei té un cost associat de 39,52 € anuals (pendent d'aprovació i publicació pel Consell Social).

 

  Més informació sobre la normativa de dominis.

 

 En cas que es detecti alguna mala pràctica o ús injustificat amb la finalitat de la recerca, cultura, docència i gestió de la UB, es procedirà a revocar el domini de correu.


 • Font:
  La petició l'ha de fer el responsable de la unitat o departament.
 • Llicència:
  Obre tiquet DominisEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.