Renovació d'equipament informàtic

  • *No cal sol·licitud
  • *Servei
  • Infraestructura i equipament

Descripció:

Si tens un equip de rènting de sobretaula, l’equip es renovarà abans no compleixi els 6 anys si la situació pressupostària de la UB ho permet.

Quan arribi el moment, la renovació de l’equip serà confirmada pel responsable de la teva unitat.


  • Font:
    La renovació dels equipaments subministrats en els concursos de rènting està subjecta al finançament i aprovació de la Direcció UB.En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.