Signatura de documents (SignaSuite UB)

  • *Servei
  • Gestió d'identitats
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

SignaSuite UB és una aplicació web que permet signar documents de tipus pdf i xml, seleccionant un fitxer en concret, amb una mida màxima de 7MB en total, amb totes les garanties tant jurídiques com tècniques que estableix la normativa vigent de les Administracions Públiques catalanes.

La UB desa el document original i el signat, i l’interessat podrà recuperar-los en qualsevol moment. Només l’usuari que ha signat pot recuperar el document. L’aplicació verifica que la identificació del certificat es correspongui amb la identificació que hi ha al sistema de la UB, l’usuari ha d’estar identificat, prèviament, al sistema d'identificació UB.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.