Càrrecs

  • President: César Marín Madrazo

  • Secretari: Anfós Espínola del Amo

claustre ub

La Junta de Personal d’Administració i Serveis és l’òrgan de representació de tot el personal funcionari de la Universitat de Barcelona i el seu objectiu prioritari és defensar els drets de totes les funcionàries i tots els funcionaris de la nostra Universitat i avançar en les millores de les nostres condicions de treball.

La pàgina web que ara presentem ha estat pensada per facilitar el màxim d’informació sobre temes d’interès de caire sindical, laboral, legislatiu, salarial, etc. Així com, de l’activitat, les reivindicacions i les negociacions de la Junta.

Per tal d'agilitar la seva consulta hem elaborat un índex on s’especifiquen diverses entrades que contenen tota la informació. Amb el propòsit de millorar la nostra web, us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer a través de l’adreça de correu electrònic de la junta de PAS, juntapas@ub.edu.

Cerca

Paraula clau: