Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Horaris de classe

Cal consultar la planificació del Màster per Campus.

Cada campus esta indicat en un color i l'aula esta indicada al costat de cada assignatura.

La docència és 100%  presencial al 1er. quadrimestre.  

 

HORARIS DE CLASSES

Comparteix-ho: