Doctorats

El doctorat és la màxima distinció acadèmica atorgada per la Universitat. Té com a objectiu facultar la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries. S’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut lidera 3 programes de doctorat: Medicina i Recerca Translacional, Biomedicina, i Infermeria i Salut. La Facultat també participa en 10 programes de doctorat més. 

Avisos

  • AVÍS SOBRE EL PROCEDIMENT EXCEPCIONAL DE DIPÒSIT I DEFENSA DE TESIS DOCTORALS DURANT EL PERÍODE DE RESTRICCIONS D'ACCÉS A LES AULES
     

En cas que vulgueu iniciar o continuar amb el tràmit de dipòsit i defensa de tesi per via telemàtica durant el període de restriccions d'accés a les aules o de tancament de les instal·lacions derivat de la crisi sanitària, heu de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

Heu d’adjuntar tota la documentació necessària en documents PDF, de conformitat amb el que preveu l’article 35 de la Normativa de doctorat de Universitat de Barcelona. La tesi s’ha d’enviar per correu electrònic en PDF a la secretaria d’estudiants i docència corresponent:

Matriculats al Campus Clínic: doctoratmedicina@ub.edu

Matriculats al Campus Bellvitge: doctorat.campusbellvitge@ub.edu

 

 

Comparteix-ho: