Dimensió social

Dimensió social

La dimensió social del teixit universitari europeu està definida de manera explícita al Comunicat de Londres, firmat pels estats participants en el procés de Bolonya el maig del 2007. Aquest comunicat diu que l’educació superior ha de tenir un paper essencial en la promoció de la cohesió social, en la reducció de les desigualtats i en l’elevació del nivell del coneixement, les habilitats i les competències en el centre de la societat. Així mateix, diu que les polítiques de l’educació superior han de posar l’accent en maximitzar el potencial de les persones, tant pel que fa al seu desenvolupament personal com a la seva contribució a una societat sostenible, democràtica i basada en el coneixement.

La dimensió social de l’educació superior és un compromís amb la qualitat i l’equitat educatives i amb la responsabilitat social. És crucial desenvolupar-la per legitimar el procés d’implantació de l’EEES.

Declaració de la Sorbona 

Declaració de Bolonya

Tot seguit podeu consultar les conferències ministerials que el conformen:

  1. Annex I to the Rome Ministerial Communiqué: Statement on Academic Freedo
  2. Annex II to the Rome Ministerial Communiqué: Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA
  3. Annex III to the Rome Ministerial Communiqué: Recommendations to National Authorities for the Enhancement of Higher Education Learning and Teaching in the EHE
  4. Researchers' Conference
Comparteix-ho: