Informes

 • Resum. Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB) (2023). Júlia Sadurní Pallejà ha elaborat un resum de l'informe de Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB). S'hi presenten els principals resultats del projecte, posant èmfasi en aquells més rellevants a tenir en compte a l'hora d'elaborar polítiques universitàries cap a una educació superior inclusiva. Resum CViE-UB".


 • Informe General. Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB) (2023). Àngels Alegre, Oscar Alejandro Baños, Isaac Calduch, Carlos Campos, Albert Gili, Juan Llanes, Òscar Planells i Antoni Vallès han elaborat aquest informe sobre l'enquesta Condicions de Vida i Estudi de l’Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB), el qual té com a objectiu analitzar exhaustivament de les característiques i condicions de vida de l’estudiantat de grau i de postgrau de la UB per tal de prendre les decisions oportunes i dissenyar polítiques universitàries d’augment en l’atenció acadèmica i personal adreçada a l’estudiantat, amb una base fonamentada d’informació empírica de la població universitària. "Informe General.Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB) (2023)".

 • Resum Executiu. Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB) (2023). Aquest Resum Executiu presenta els resultats principals de l’enquesta de Condicions de Vida i Estudi de l’estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB), distribuïda a l’estudiantat de grau, màster universitari oficial, màster i postgrau propi, i doctorat durant el febrer de 2022 per l’Observatori de l’Estudiant. CViE-UB 2022 és la primera edició de l’enquesta i té com a objectiu analitzar les condicions de vida i estudi de l’estudiantat per tal de prendre les decisions oportunes i dissenyar polítiques universitàries d’augment en l’atenció acadèmica i personal adreçada a l’estudiantat, sota una base fonamentada d’informació empírica de la població universitària. "Resum Executiu CViE-UB (català)" "Resumen Ejecutivo CViE-UB (castellano)".

 • Resum Executiu. Informe sobre Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). Oscar Alejandro Baños ha elaborat un resum executiu del tercer informe de la Via Universitària, on s'analitzen els eixos de la vida educativa per fomentar vies d'actuació de la governança universitària que garanteixin que tots els estudiants puguin aprofitar l'experiència educativa, gaudeixin de les mateixes possibilitats d'accés a l'educació superior i tinguin una bona inserció laboral amb independència de factors com l'origen social o el sexe. "Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudiants universitaris (2020-2022)".

 • Informe sobre La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB. Hèctor Xaubet, Oscar Planells, Abel Ávalos, Joan Manel Griñó i Xavier Gómez han elaborat aquest informe que inclou una exposició exhaustiva del marc teoria i l'estat de la qüestió de la participació política de l'alumnat universitari, així com una explicació de les raons, els objectius i els instruments metodològics emprats en aquesta recerca. En un document independent, el dossier de premsa inclou una primera aproximació quantitativa als resultats de l'enquesta, tot vinculant-los als objectius i al marc teòric exposats en aquest informe. "La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB" i "Dossier de Premsa". • Informe d'Inserció Social i Laboral. Oscar Planells, Lídia Daza, Juan Llanes i Daniela Rojas han elaborat aquest informe on es recullen les dades de l'enquesta de l'AQU de la situació actual dels graduats universitaris de la Universitat de Barcelona. L'informe està centrat en totes les qüestions relatives a la transició de la universitat al mercat laboral, des de les competències i coneixements adquirits a la universitat que han acabat essent més útils per a l'obtenció d'una feina, fins a la satisfacció dels estudiants amb aquesta, o l'anàlisi més detallada de la situació dels estudiants aturats. "l'Informe d'Inserció Social i Laboral (2019)"

 • Informe d'Inserció Social i Laboral. Guillermo Blasco, Jennifer Cruzado, Juan Llanes i Benito Echevarría han elaborat aquest informe sobre la inserció social i laboral dels graduats universitaris i, específicament, dels exalumnes de la Universitat de Barcelona. A través de la seva anàlisi, els autors de l’informe s’endinsen en un viatge que va molt més enllà de les dades dels estudis que presenten i aporten una reflexió sobre la utilitat de la universitat i el sentit de la paraula empleabilitat, que en l’àmbit social. "Informe d'inserció Social i Laboral (2014)."

 • Resumen Ejecutivo. Informe de Inserción Laboral de las y los egresados de Posgrado. Àngels Alegre i Andrea Pérez han elaborat un resum executiu on s'analitzen les dades i xifres del sistema universitari espanyol, el baròmetre d'ocupabilitat dels universitaris i la inserció laboral dels titulats i titulades de màster i dels doctors i doctores de les universitats catalanes. "Resumen Ejecutivo. Informe de Inserción Laboral de las y los egresados de Posgrado."

 • Informe sobre inserció professional dels doctors i les doctores de la Universitat de Barcelona: Lidia Daza, Juan Llanes, Daniela Rojas i Daniel Bernal han elaborat un informe on s'analitzen les dades obtingudes a partir d'una enquesta realitzada als i les doctores de la Universitat de Barcelona entre el període 2012-2016. A fi d'estudiar-ne la inserció social i laboral, les i els investigadors avaluen els canvis que la formació doctoral ha suposat respecte a la seva empleabilitat i trajectòria laboral. "Informe sobre inserción profesional de los doctores en la Universidad de Barcelona"

 • Manual Mendeley. D'un estudiant per als estudiants: Alex Urrego ha elaborat un manual per al software de gestió bibliogràfica i citacions Mendeley per al desenvolupament de documents i treballs, amb l'objectiu d'ajudar-vos a fer la bibliografia de les vostres recerques i tasques acadèmiques de manera més fàcil i eficaç. El podeu consultar en el següent enllaç: "Manual Mendeley. D'un estudiant per als estudiants".
 

 • Grup de treball de Rendiment Acadèmic: Isaac Calduch, Esther Álamo, Júlia Francàs, Nerea Gutiérrez i Mario Valenzuela, membres de l'Obsevatori de l'Estudiant han elaborat un informe per conèixer els perfils dels estudiants que accedeixen a la Universitat de Barcelona. Conèixer els perfils dels estudiants que entren a formar part de la Universitat de Barcelona és crucial durant el primer curs acadèmic, d'especial rellevància en la trajectòria universitària i en el fenomen de l'abandonament universitari. La informació recollida té la finalitat d'orientar en l'elaboració de polítiques universitàries que afavoreixin l'equitat i la millora de les condicions de vida estudiantils. El podeu consultar en el següent enllaç: "Perfiles de los estudiantes recién llegados a la Universidad de Barcelona".

 • Patricia Masuet ha elaborat un nou treball,Cuaderno: Historias de vida y refugio” des de l’Observatori de l’Estudiant amb l’objectiu de conèixer les històries de vida de persones refugiades que ha conegut a través del seu voluntariat a CCAR.

 • Daniel Bernal ha elaborat un manual bàsic sobre l'SPSS "D'un estudiant per als estudiants" des de l'Observatori de l'Estudiant publicat el gener del 2017. Podeu consultar el manual en el següent enllaç: Manual SPSS.

 • S’ha publicat el número 51 de la revista de “Temps d’educació”. Aquest nou número inclou un article realitzat per membres de l’Observatori de l’Estudiant que formen part del grup de treball de Salut i Hàbits Saludables. L’article analitza el grau d’adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del campus de Bellvitge.

 • Àngels Alegre, Mercedes Gracenea, Gaspar Rosselló i Lara Rot han elaborat  un informe  executiu que analitza l'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona com a espai d’aprenentatge col·laboratiu facilitador de l’adquisició de competències transversals. Per això, s’ha realitzat una enquesta als estudiants i assessors membres de l’Observatori.

 • Àngels Alegre, Daniel Bernal i Andreu Mumbrú han elaborat un informe que analitza les dades de l'enquesta de Condicions de Vida i Participació dels estudiants Universitaris (ECoViPEU) dins la Universitat de Barcelona. Podeu consultar l'informe en aquest enllaç: ECoVIPEU-UB.

 • Daniel Bernal, becari de l'Observatori de l'Estudiant, va presentar una ponència amb el títol “La estadística como instrumento y espacios horizontales para su aprendizaje, en la Universidad de Barcelona” dins de la Jornada de l’aplicabilitat de l’Estadística dirigida estudiants de pedagogia. Podeu consultar la ponència en aquest enllaç.
 • Grup de treball d'Inserció Social i Laboral: Guillermo Blasco, Jennifer Cruzado i Juan Llanes. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi de la Inserció Social i Laboral de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe d'Inserció Social i Laboral.

 • Grup de treball de Rendiment Acadèmic: Abel Ávalos, Bàrbara Carfí i Nerea Gutiérrez. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi del rendiment acadèmic de les titulacions de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe de Rendiment Acadèmic.

 • Grup de treball de la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de grau i màster: Guillermo Blasco i Dídac Ramírez. Aquests estudiants de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, i Dret, respectivament han elaborat un esborrany sobre la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster. El podeu consultar en el següent enllaç: Informe Guia d'Acreditació.

 • Grup de treball de la Reforma de l'Estatut de la UB: Abel Ávalos, Guillermo Blasco, Dídac Ramírez, David Riaza, Octavi Salarich, Rocío Serrano i Hèctor Xaubet. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en propostes de millora per al proper Estatut de la UB; han realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe Estatut UB.
Comparteix-ho: