Equip SIRECOVI

EQUIP DE TREBALL

 

Iñaki Rivera

Doctor en Dret i Màster Europeu Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology. Director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans des de la seva creació  fins a l'actualitat.  Director Científic del Màster oficial  en Criminologia, Política Criminal i Sociologia  jurídic penal. Coordinador de l'Especialitat en Sociologia jurídic penal del Doctorat en Dret i Ciència Polític

 

Alejandro Forero

Doctor en Dret i Ciència Política i Màster en Sistema Penal i problemes socials per la Universitat de Barcelona. Investigador de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB. Coordinador del Sistema de Registre i Comunicació per a la protecció de les víctimes de Violència Institucional. 

 

Cristina Garés

Psicòloga amb Màster en Criminologia i Sociologia Jurídic Penal.
Investigadora membre del OSPDH i de l'equip de presons del SIRECOVI.

 

 

Rachele Stroppa

Investigadora Predoctoral en Dret i Ciència Política.
Investigadora membre del OSPDH i de l'equip de presons del SIRECOVI.

 

 

 

José Navarro

Sociòleg Investigador membre de l'àrea de presons del SIRECOVI del OSPDH. 

 

 

 

Sheila Marín

Psicòloga Social amb Màster en Criminologia i Sociologia Jurídic Penal.
Investigadora membre del OSPDH i de l'equip de presons del SIRECOVI.

 

 

Katherine Oliveri

Treballadora Social. Investigadora predoctoral en Criminologia i Sociologia Jurídic-Penal.
Investigadora membre del OSPDH i de l'equip de presons del SIRECOVI.

 

 

Carme Vivancos

Sociòloga amb Màster en Criminologia i Sociologia Jurídic-Penal. Administració i comunicació del OSPDH i recerca en l'àrea de violència policial del SIRECOVI