Documentació específica o vinculada als criteris de selecció - M0M0D (GDO)

La següent documentació haurà de ser adjuntada mitjançant el formulari de preinscripció, en format PDF i grandària màxima de 3 Mb. Aconsellem utilitzar el programa “smallpdf” abans de carregar els arxius per a minimitzar el seu pes.

 

. Currículum vitae

. DNI / Passaport / NIE

. Carta de motivació dirigida al Coordinador del màster on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster.

. Certificat acadèmic de notes dels estudis realitzats. En cas de ser estudiant UB, és suficient amb Expedient Acadèmic. En cas de ser estudiant no UB, NO val un simple expedient o una imatge d'autoconsulta; ha de ser "Certificat acadèmic personal".

. Certificat Oficial d'Equivalència de Nota Mitjana del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (només titulació estrangera):

https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros

 

. Títol de Grau o Llicenciatura (en defecte d'això, còpia del resguard o certificat substitutori del mateix). Títol universitari en Psicologia o Relacions Laborals (llicenciatura o grau) o equivalents. Altres titulacions d'accés: GAP, Sociologia, Empresarials i Econòmiques, Dret o ADE. Altres perfils formatius afins poden requerir cursar, prèvia entrevista, els complements de formació que li siguin indicats per la Coordinació del Màster. 
En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2024, adjuntar llavors el certificat acadèmic de notes actualitzat. Indicar aquesta situació en la carta de motivació perquè el coordinador el tingui en compte.

La documentació s'enviarà al corresponent coordinador i serà avaluada juntament amb la resta de candidatures. Ens posarem en contacte amb cadascun dels candidats tan aviat com es produeixi la resolució.

 

Actualitzat: 18 de març de 2024