Estudis

estudis subhome

La Facultat de Psicologia disposa d’una oferta docent àmplia, que consta d’un grau, sis màsters universitaris i cinc programes de doctorat verificats el curs 2014-2015. La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona és entre les cent cinquanta millors facultats del món d’acord amb el QS World University Rankings del 2017. L’any 2016 el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona va obtenir l’acreditació amb excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). A més la Facultat de Psicologia ofereix un extens ventall de cursos de postgrau i màster de diversa durada que recullen una gran diversitat temàtica.

El grau de Psicologia és un ensenyament amb una forta demanda, amb una ràtio entre demanda i oferta que se situa entre 6 i 7, i una ràtio entre demanda en primera opció i oferta al voltant de 2. La Facultat també participa en altres titulacions de grau que s’ofereixen en altres facultats: grau de Criminologia, grau de Sociologia, grau de Dret, grau de Biblioteconomia i Documentació, grau d’Educació Primària, grau de Pedagogia, grau de Tecnologia dels Aliments. També col·labora amb l’Escola Superior de Comerç i Distribució.

La Facultat de Psicologia coordina sis màsters universitaris. Va començar a impartir els màsters de Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips a les Organitzacions, el de Psicologia de l’Educació i el de Recerca en Comportament i Cognició, i va ampliar l’oferta amb el d’Intervenció Psicosocial i el de Mediació en Conflictes, que és de nova creació. Finalment, el 2014 va completar l’oferta actual amb el de Psicologia General Sanitària, que és un màster professionalitzador i que permet als psicòlegs accedir al món sanitari. Aquest màster ofereix actualment cinquanta places als estudiants.

La Facultat de Psicologia participa en el Primer Erasmus Mundus concedit a la Universitat de Barcelona i que, en l'actualitat, és l'únic que ha aconseguit reverificarse amb qualitat en la Comissió Europea a les 3 convocatòries en què s'ha presentat.

Comparteix-ho: