Documentació per a la preinscripció: documentació específica vinculada als criteris de selecció - M0M0Q (MIPS)

 

Aquesta documentació haurà de ser adjuntada mitjançant el formulari de preinscripció, en format pdf i grandària màxima de 3 Mb. Aconsellem utilitzar el programa “smallpdf” abans de la seva càrrega per a minimitzar el pes.

 

  • Currículum Vitae
  • DNI / Passaport / NIE
  • Carta de motivació dirigida al coordinador del màster, on s’exposin els motius pels quals interessa cursar el màster. 
  • Assignatures optatives que es triaran i motius de l'elecció. 
  • Certificat acadèmic de notes dels estudis realitzats. En cas de ser estudiant UB, és suficient amb Expedient acadèmic. En cas de ser estudiant no UB, NO val un simple expedient o una imatge d’autoconsulta; ha de ser “Certificat acadèmic personal”
  • Certificat Oficial d’Equivalència de Nota Mitjana del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (només titulació estrangera):  
  • https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
  • Títol de Grau o Llicenciatura (en defecte, còpia del resguard o certificat substitutori del mateix). En el cas que en el moment de la preinscripció encara no s'hagin finalitzat els estudis i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2024, adjuntar en el seu lloc el Certificat acadèmic de notes actualitzat. Indicar aquesta situació en la carta de motivació perquè el coordinador ho tingui en compte.

 

La documentació s’enviarà al corresponent coordinador i serà avaluada juntament amb la resta de candidatures. Ens posarem en contacte amb cadascun dels candidats tan aviat com es produeixi la resolució.

 

Actualitzat: 29 de febrer de 2024