Doctorats

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat (normativa) adaptats a l’espai europeu d’educació superior consten d’un període de formació (màster oficial) i un període de recerca organitzat, que acaba amb la lectura i defensa de la tesi corresponent.

Tenen com a principal finalitat la formació avançada de l’estudiant en tècniques de recerca mitjançant un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que, després de la preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

Contacte de Secretaria:  doctorat.psicologia@ub.edu

Comparteix-ho: