Qualitat

Sistema de qualitat

El compromís de la Facultat de Psicologia amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té ja un recorregut que s’inicia a mitjans dels anys 90, amb l'establiment de criteris i l'ús d'indicadors, en clara sintonia amb els models d'avaluació emprats en els països europeus amb més tradició en l'avaluació institucional. Posteriorment, a través de la metodologia emprada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el sistema AUDIT, es va avaluar el sistema de garantia interna de qualitat el 2008.

L'any 2016 es van acreditar el Grau i els Màsters Universitaris de la Facultat, excepte el Màster en Psicologia General Sanitària, que va ser acreditat el 2018. El darrer procés d'acreditació es va realitzar el 2021 pels Màsters Universitaris en Psicologia de l'Educació, Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions, Recerca en Comportament i Cognició, Mediació en Conflictes i Intervenció Psicosocial, i el 2022 pel Grau en Psicologia i el Màster en Psicologia General Sanitària.

Fruit del procés de revisió i millora, i per donar compliment a les directrius de l’AQU Catalunya, per a la Certificació del SGIQ, el model SAIQU-UB es va actualitzar durant l’any 2019. En conseqüència, durant l'any 2022 la Facultat de Psicologia va revisar el seu SAIQU per adaptar-los a les noves directrius. Actualment, el SAIQU de la Facultat de Psicologia integra totes les activitats que estan relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari del centre i, com tots els centres de la UB, s’estructura en 6 eixos:

Comparteix-ho: