Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona

Les unitats d'atenció psicològica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona incorporen fórmules d’atenció basades en el coneixement, la innovació i les noves tecnologies per oferir a la població una atenció d’excel·lència. Per a la confecció dels diferents serveis i unitats d´atenció psicològica  s'ha tingut present tant les necessitats de salut de la població, com el servei a la docència clínica dels programes de formació de grau i postgrau, com també la recerca puntera i actualitzada de la Facultat de Psicologia. Des del model de gestió i els estatus de la Universitat de Barcelona es contempla la creació de serveis que, a més de tenir una funció de suport a la docència i a la recerca, puguin proporcionar servei assistencial. 

L'octubre de 2020 es va inaugurar la Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona (CPUB) situada a l'edifici Espinalb del Campus Mundet i nascuda de la voluntat d'unificar les unitats i els serveis assistencials de la Facultat. Es tracta d'un centre pioner en l'àmbit universitari que vol ser de referència per a la salut psicològica de la ciutadania i la docència clínica. Dotada d'una missió docent, d'investigació aplicada i amb retorn a la societat, els seus equips estan formats per professors, alumnes del màster de Psicologia Clínica i de la Salut i personal contractat.

La clínica també té un objectiu assistencial i, al marge de la comunitat universitària, es preveu poder arribar a més pacients, tant derivats d'altres centres com arribats per iniciativa pròpia, ja que es preveu integrar la clínica dins el sistema assistencial català.

 

Comparteix-ho: