Relacions externes

inici Relacions externes

L’àmbit de transferència i relació amb la societat és una de les línies d’actuació de la Facultat de Química, de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva són factors clau. Les relacions externes de la Facultat s’articulen en tres eixos principals: la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors, les activitats de difusió per a futurs estudiants, i els serveis a empreses i organitzacions externes.

Els programes de mobilitat i intercanvi nacional i internacional milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona. Per aquesta raó, la Facultat de Química promou la mobilitat d’estudiants i professors per enriquir la seva formació, tant personalment com acadèmicament, mitjançant convenis i acords d’intercanvi.

D'altra banda, la Facultat organitza cada any diverses activitats perquè els estudiants de secundària puguin conèixer la Facultat i els ensenyaments que s’hi imparteixen.

Finalment, la Facultat posa a disposició del món empresarial una sèrie de serveis i esdeveniments per aprofundir la transferència científica i tecnològica.

Comparteix-ho: