Llibre blanc2022-11-10T11:03:48+00:00

Llibre blanc

Llibre Blanc Previsió Social Complementària Catalunya

Llibre blanc

El 28 de setembre de 2022 es va signar el conveni resolutiu entre el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona per elaborar, mitjançant l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària, el Llibre Blanc de la Previsió Social Complementària a Catalunya.

Què és el Llibre Blanc de la Previsió Social Complementària a Catalunya?

Un llibre blanc és un document o guia que té com a objectiu ajudar a comprendre un tema, resoldre o afrontar un problema, o prendre una decisió.

El Llibre Blanc de la Previsió Social Complementària a Catalunya és un conjunt de propostes per impulsar el desenvolupament dels sistemes complementaris, molt especialment dins del marc català de relacions laborals.

Què preten el llibre?

El llibre blanc pretén realitzar una anàlisi de la situació, proposar línies d’acció que incideixin necessàriament, i de manera especial, en l’àmbit de la petita i mitjana empresa i fomentin el mutualisme com instrument de previsió social complementària.

Projecte

Qui ho redacta?

L’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària a partir d’un equip multidisciplinari format per economistes, juristes, actuaris i sociòlegs i amb la cooperació de la Generalitat de Catalunya i entitats socials i professionals.

Equip i Organització

Com ho farem?

Per a l’elaboració de les propostes que contribueixin al desenvolupament de la previsió social complementària a Catalunya, molt especialment el sistema d’ocupació, l’equip investigador utilitzarà 3 eines de recerca.

Eines de Recerca

Noticies del Llibre Blanc

Contacta amb nosaltres

  Amb el suport de:
  Desenvolupat per:

  Universitat de Barcelona
  Facultat d’Economia i Empresa

  Av. Diagonal 690 08034 Barcelona
  Phone: +34 93 402 19 53
  Email: llibre.blanc.previsiosocial@ub.edu