Coneix gent i practica el català

La Borsa d’intercanvi de llengües serveix per crear grups d’intercanvi de conversa en els quals participen estudiants catalanoparlants i estudiants que parlen una altra llengua. Aquests grups es troben com a mínim un cop per setmana, per practicar les diferents llengües i per fer altres activitats relacionades amb les llengües i cultures de les persones que hi participen (mirar pel·lícules, anar a exposicions, etc.).