Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Plaça Universitat

Presentació

El Centre d’autoaprenentatge de llengües (CAL) de plaça Universitat és un espai adreçat a tota la comunitat universitària. Es tracta d’un centre gestionat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona la finalitat del qual és facilitar a l’alumnat diferents materials didàctics enfocats a l’estudi de diferents llengües: alemany, anglès, àrab (nova secció), català, espanyol (EEHH), francès, italià, portuguès (nova secció) i rus.

A més a més, disposem d’alguns materials per practicar altres llengües com l’hebreu, el neerlandès, el polonès i el xinès.

Imatge del centreImatge del centre

Materials

Al nostre centre hi pots estudiar pel teu compte amb una gran varietat de material didàctic:
  • Fitxes autocorrectives i llibres de pràctica amb CD
  • Gramàtiques i diccionaris
  • Pel·lícules, documentals i sèries didàctiques en format vídeo i DVD (amb i sense subtítols)
  • Llibres de lectura i revistes amb material audiovisual
  • Programes multimèdia i enllaços a pàgines web

Tot aquest material està separat per activitat (escoltar, gramàtica, vocabulari…) i nivell per tal de poder acotar al màxim el camp d’estudi i així fer més fàcil l’aprenentatge de la llengua en qüestió.

Nivells dels materials del CAL Principiant
(Color verd)
Elemental
(Color groc)
Mitjà
(Color blau)
Avançat
(Color vermell)
Correspondència amb l’Escola d’Idiomes Moderns Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6
Correspondència amb el Marc Europeu Comú de referència A1 A2 B1 B2 C1

Ubicació, contacte i horari

El CAL és davant l’aula 111 del Pati de lletres de la Facultat de Filologia (Plaça Universitat)
ran Via de les Corts Catalanes, 585. 080075 Barcelona
Metro: Universitat

Responsable de centre: Òscar Serra Salvia
Telèfon: 934 035 299

Horari d’obertura: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h