Centres d’autoaprenentatge de llengües

Centres d’autoaprenentatge de llengües

Centres d’autoaprenentatge de llengües

Horaris dels centres

Què és un centre d’autoaprenentatge de llengües

Els centres d’autoaprenentatge de llengües són uns espais on l’usuari pot utilitzar diferents tipus de mitjans: àudio, vídeo, ordinadors, etc. i de materials: fitxes d’activitats autocorrectives, activitats preparades especialment per a l’autoaprenentatge de les llengües, llibres de consulta i de lectura, diaris i revistes, jocs i divertiments per fomentar l’expressió oral i escrita, etc., classificats per llengües, aspectes lingüístics i per nivells, de manera que siguin accessibles per a l’aprenent.

Els centres d’autoaprenentatge de llengües ofereixen les llengües següents: alemany, anglès, castellà, català, francès, hebreu, italià, japonès, xinès, polonès i rus.

D’altra banda, els centres d’autoaprenentatge compten amb un assessor que orientarà l’usuari sobre: les estratègies d’aprenentatge i les activitats més adequades perquè l’aprenent pugui assolir els seus objectius, els qüestionaris que permeten detectar les mancances lingüístiques de l’aprenent, les proves per avaluar l’autoaprenentatge, etc.

Facebok dels Centres d’Autoaprenentatge de Llengües

Destinataris dels centres

Els centres d’autoaprenentatge de llengües poden ser utilitzats pels estudiants, pel professorat i pels membres del personal d’administració i serveis, per l’alumnat de l’Escola d'Idiomes Moderns i, també, per qualsevol persona que tingui algun altre tipus de vinculació amb la Universitat de Barcelona. Aquests centres poden resultar de molta utilitat a:

  • Persones que volen aprofundir algun aspecte tractat a classe, o simplement que volen un complement a les seves classes.
  • Persones que volen aprendre la llengua al seu ritme.
  • Persones que volen reciclar o mantenir els seus coneixements de llengua.
  • Persones que no han trobat cap curs a mida per raons d’horari, nivell, localització, etc.
  • Persones que tenen dificultats d’ús de la llengua.
  • Membres del PAS interessats a completar la seva formació específica en llenguatge administratiu.
  • Professorat que vulgui completar la seva formació específica en llenguatge tècnic i científic apropiat a l’àrea de coneixement en què desenvolupa la seva tasca docent i d’investigació.