Si en aquesta web no heu trobat resposta al vostre dubte o problema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres utilitzant el Punt d’Atenció a Usuaris (PAU) de l’Area de Tecnologies:

Pàgina web: https://www.ub.edu/portal/web/iub/pau

Correu electrónic: pau@ub.edu

Telèfon: 934 021 687