Servei d'hostatgeria web

Des d'aquesta web podeu sol.licitar el servei d'hostatgeria web que s'ofereix des de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UB, així com informació i respostes als dubtes mes habituals sobre el propi servei

Noticies i novetats

  • A partir del 20/09/2021 l’accés al servidor de publicació webpub.ub.edu ja no es permetrà des de qualsevol ordinador amb el protocol SFTP sino que es limitarà als ordinadors connectats de la següent manera:

    1. – dintre de la xarxa UB
    2. – connectat amb la VPN UB
    3. – connectat amb VPN tècnic per a externs

    Teniu aquí més informació.