L’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ofereix un servei de hostatgeria de dades per a espais web amb les següents característiques:

  • MySQL        ver.  8.0.22

Per demanar aquesta hostatgeria ho podeu fer juntament amb la sol.licitud o modificació d’un espai web.

Característiques del servei d’hostatgeria de dades

  • Espai individual de base de dades garantit per codi i password.
  • Capacitat per emmagatzemar fins a 200Mb. (aproximadament uns 1.000.000 registres d’una taula que guardes nom i cognoms, per exemple).
  • Màxim de 15 connexions simultànies.
  • Capacitat per a recuperar la darrera copia diària de seguretat dels últims 15 dies o triar d’un històric de copies de dues còpies mensuals i una antiguitat màxima d’un any.
  • Integritat des de backup garantida per a taules tipus innoDB.
  • Monitorització del servei.
  • El manteniment d’aquest servei serà atès per personal tècnic en horari laboral de 8:00 a 15:00 hores i pel servei d’explotació de l’Àrea TIC en horari laboral de 15:00 a 20:00 hores
  • L’accés a les bases de dades només és possible utilitzant un accés VPN amb un client MySQL o algun software que hi connecti.
  • Els servidors web de la UB no disposen de l’aplicatiu PHPMyAdmin, però es pot accedir directament a la base de dades mitjançant algun software que es pugui instal.lar localment als propis ordinadors, com per exemple