Per migrar WordPress de HTTP a HTTPS en l’hostatgeria web de la UB s’han de fer els següents passos:

– Demanar migrar la nostra url de HTTP a HTTPS contactant amb el P.A.U. (pau@ub.edu, 93 402 16 87

– Fer una còpia de seguretat del nostre espai i la Base de Dades MySQL

– Modificar el wp-config de l’arrel del nostre espai web les dues linies de definició de WP_HOME i WP_SITEURL substituint HTTP per HTTPS,

(en cas de que no apareguin afegir-les justament abans de la linea que posa

// Això és tot, prou d’editar – que bloguis de gust! )

Així, per exemple, seria

define('WP_HOME', 'https://www.ub.edu/tecnicweb');
define('WP_SITEURL', 'https://www.ub.edu/tecnicweb');

– Afegir les següents línees en el mateix fitxer wp-config, justament a sota de les anteriors:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
$_SERVER['HTTPS']='on';

– Modificar la URL en tota la base de dades canviant la nostra URL antiga HTTP per la nova amb HTTPS. Per fer això es pot utilitzar el plugin Better Search Replace

– Comprobar que la migració s’ha realitzat amb éxit