Sol·licitud d'alta al servei de formularis web UBForms

La persona sol.licitant figurarà com a responsable dels formularis que es creïn.
És única per a tot el servei UBForms: usuaris diferents no poden tenir la mateixa adreça de correu. Només s'admeten adreçes de correu ub.edu
S’afegirà a la URL https://www.ub.edu/ubforms/ca/ Així, per exemple, https://www.ub.edu/ubforms/ca/areatic/