UBForms: servei de formularis web

Característiques

Atenció: Des del 29/9/2023 aquest servei està discontinuat i no admet nous usuaris. Podeu utilitzar altres serveis de formularis.

Us recomanem Microsoft Forms:

https://www.ub.edu/portal/web/iub/detallservei/-/recurs/1051544/formularis-al-nuvol-forms-ub-

 

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC) ofereix aquest servei de formularis web, que permet:

 1. Gestionar múltiples formularis.
 2. Crear els camps de formulari i les seves validacions amb una eina drag and drop (‘arrossega i deixa anar’).
 3. Crear tot tipus de camps de formulari, excepte els de tipus fitxer.
 4. Crear camps condicionals
 5. Consultar les dades recollides pels formularis i descarregar-les com a fitxer.
 6. Indicar període de vigència del formulari.
 7. Rebre per correu electrònic les dades recollides pels formularis.
 8. Incrustar el formulari en una altra pàgina web: l’eina proporciona el codi HTML i la incrustació es fa utilitzant l’element HTML iframe.
 9. Sobreescriure el CSS per adaptar-lo als estils de la pàgina contenidora (per a formularis incrustats).
 10. Adaptar el disseny a la mida de la pantalla del dispositiu que mostra el formulari (formularis web amb disseny adaptatiu).
 11. Evitar l’ús fraudulent del formulari per part de robots o programari maliciós (formularis amb detecció d’humans).
 12. Enviar les dades del formulari amb un protocol segur (HTTPS), que xifra les dades abans de transmetre-les per Internet.

Condicions del servei

 1. La persona que sol·licita el servei és la responsable dels formularis creats i es compromet a fer-ne un bon ús.
 2. Els formularis han de complir la legislació vigent en temes de protecció de dades personals. Quan un formulari hagi de sol·licitar dades de caràcter personal, és convenient que abans de la publicació adreceu una consulta a la unitat de Protecció de Dades de la Universitat de Barcelona (protecciodedades@ub.edu).
 3. Les dades recollides pels formularis i emmagatzemades al servei UBforms es guardaran durant 1 any. Diariament s'esborraran tots els enviaments amb una antiguitat superior a 365 dies.
 4. Si es detecta un mal ús en algun formulari creat amb aquest servei, es procedirà a retirar-lo immediatament.
 5. L’ATIC vetlla pel funcionament òptim del servei, i per això estableix els mecanismes necessaris per garantir-ne la continuïtat.
 6. En el cas que es produeixi una incidència que provoqui un mal funcionament o una discontinuïtat en el servei, s’atén en horari laboral de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
 7. En el cas de tall de servei es comunicarà utlitzant el canal d'AVISOS d'incidències i manteniments dels serveis de l'Àrea de Tecnologies.

Manuals i ajuda

Podeu descarregar-vos el manual d'ajuda. Si el dubte o problema no queda resolt amb les indicacions del manual, podeu adreçar la consulta al Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU)