LA UNIVERSITAT DE BARCELONA SALUDABLE

La Universitat de Barcelona està compromesa en l’acompliment de l’Agenda 2030, que té per finalitat l’assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. La salut de les persones és un d’aquests objectius i per això, des de la Universitat de Barcelona saludable, impulsem un conjunt d’actuacions destinades a la millora tant de la salut física com emocional de la nostra comunitat, i al mateix temps participem activament en totes les iniciatives que tenen per objectiu la millora de la salut del conjunt de la nostra societat i del món. Volem esdevenir-ne un dels motors del canvi.

Aquest nou web de la Universitat de Barcelona saludable és una eina que ens ha de permetre arribar a tota la comunitat i implicar-la en la consecució d’aquest repte tan important com és la salut de les persones.

Arees d’actuació

Activitats destacades

Contacte

Telèfon

934 034 680

Adreça

Carrer Balmes, 21
08007 Barcelona