Skip to main content
Els més de 5.700 membres del PDI publiquen a l’any més de 5.740 publicacions científiques.
Un eix clau de la Universitat de Barcelona

Producció científica

La Universitat de Barcelona se situa entre les setanta-cinc universitats del món amb més producció científica, d’acord amb l’University Ranking by Academic Performance.

Una universitat focalitzada en la recerca

El personal investigador de la Universitat de Barcelona es troba entre els més citats del món, segons Clarivate Analytics, un exemple de la qualitat de la producció científica dels més de 5.700 membres que en formen part. Uns professionals adscrits a les setze facultats de la Universitat, i agrupats en instituts de recerca, instituts participats, centres de recerca, com també en observatoris i centre de documentació.

A més, la Universitat de Barcelona disposa de 297 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, amb investigadors i investigadores de ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós. Així mateix, la Universitat disposa de tres hospitals universitaris i tretze hospitals associats. A més, posa a l’abast de la recerca els Centres Científics i Tecnològics de la UB.

Portal de la producció científica de la UB

Coneixeu una mica més a prop la recerca de la nostra universitat.

Portal Futur UB
A la Universitat de Barcelona es llegeixen més de quatre-centes tesis a l’any.
Coneix els instituts i centres de recerca de la UB

Consulta l’activitat de la trentena d’instituts i centres de recerca, propis i participats de la Universitat de Barcelona.

Més informació