Skip to main content
El compromís del personal docent i investigador és essencial per establir les sinergies amb el món empresarial i transferir les tecnologies o les solucions
Contribuïm a la millora del benestar social

Transferència i innovació

Una connexió ferma entre la universitat i el món empresarial per transferir coneixement i innovació.

La Universitat de Barcelona participa activament en el progrés de la societat per mitjà de la transferència de coneixement.

La Universitat de Barcelona estableix sinergies amb altres grups d’interès, sobretot amb el món empresarial, que necessita els avenços i progressos científics de la universitat, a fi d’optimitzar els seus processos i millorar-ne els resultats.

El Parc Científic de la Universitat de Barcelona és referència internacional com a espai de recerca, transferència i innovació en ciències de la vida. Té més de 100.000 m2 a disposició d’empreses i laboratoris que sumen gairebé 2.800 professionals.

L’Oficina de Transferència, de la Fundació Bosch i Gimpera, dona suport a investigadors, empreses i institucions, i inversors de manera àgil i eficaç, i impulsa el desenvolupament de projectes d’innovació mitjançant cooperació tecnològica, acords de llicència i creació d’empreses derivades (spin-offs).

Els Centres Científics i Tecnològics de la UB tenen l’objectiu de donar suport a la recerca i a la innovació en els camps de la química, la ciència de materials i les biociències.

Els nostres casos d’èxit

Una nova tecnologia desenvolupada per Virtual Bodyworks aborda la violència masclista mitjançant la realitat virtual immersiva.
Realitat virtual per augmentar l’empatia amb les víctimes
A través d’unes ulleres i un equip de realitat virtual immersiva, el maltractador entra en el cos d’una dona que experimenta una agressió masclista.
Biovert va demanar assessorament al grup de recerca ANTIOX, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, per col·laborar en el desenvolupament d’un nou producte que provoqui un trencament uniforme de la dormició de les gemmes.
El despertar dels arbres
La prohibició a la UE de la substància comunament utilitzada per trencar la dormància va fer que el mercat demanés un producte alternatiu.
L’ADAS 3D és un software que ajuda els cardiòlegs en el tractament de dues de les arrítmies més prevalents.
Imatges en 3D per millorar el tractament de les arrítmies
Les imatges en 3D permeten planificar l’operació, reduint el risc de cometre errors.

Dades i xifres

Any rere any, la Universitat de Barcelona millora els resultats pel que fa a la transferència de coneixement cap a la societat. Les dades situen la UB com una de les universitats més sòlides en aquest terreny.

1a
universitat innovadora del país (Reuters TOP 100)
19 M€
Contractació de projectes R+D+I
+700
empreses i institucions
2.800
professionals en el PCB, referent en innovació
448
patents gestionades
46
empreses derivades creades
1a
universitat espanyola en sol·licitud de patents (2018)
+22.000
metres quadrats en laboratoris al Parc Científic
La Universitat de Barcelona estableix que el personal de recerca ha de treballar d’acord amb els més alts estàndards per garantir la integritat de la recerca en el compliment de les missions de la Universitat.
Serveis a empreses i institucions

La UB disposa d’estructures i serveis que faciliten la transferència de coneixement a empreses i institucions.

Més informació