Inici  >  La UB > Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Dins l’espai Informació sobre el COVID-19, hem creat l’apartat #FaqsUBcovid19, amb respostes a les preguntes freqüents que ens esteu fent arribar respecte al funcionament de la Universitat en aquests dies d’excepcionalitat.

Pla de contingència de la Universitat de Barcelona

Mesures de prevenció

Tothom ha de complir les mesures higièniques preventives?

Sí. Qualsevol persona, tant membre de la comunitat universitària com externa, que es trobi dins de les instal·lacions de la UB ha de complir les mesures higièniques preventives establertes. En cas contrari, es considerarà un incompliment greu, que derivarà en les responsabilitats disciplinàries pertinents.

En quins espais de la Universitat és obligatòria la mascareta?

L’ús de la mascareta és sempre obligatori, en qualsevol instal·lació de la Universitat. Les úniques excepcions a aquesta norma (excepcions que cal justificar) són els casos de persones que presentin dificultats respiratòries que es puguin veure agreujades per l’ús de la mascareta o quan pugui provocar una alteració conductual. Així mateix, no cal fer ús de la mascareta mentre es fa esport a l’aire lliure. En cas de dubte, s’ha de consultar el Servei Mèdic de la UB.

Puc portar qualsevol tipus de mascareta (de roba, higiènica, etc.)?

Es permet portar qualsevol tipus de mascareta, sempre que compleixi la garantia de qualitat exigida.

Quina és la distància mínima interpersonal que s'ha de mantenir?

La distància física mínima de seguretat s’estableix en 1,5 metres per regla general, o en 1 metre amb l’obligació de portar un registre d’assistència. Excepcionalment, en el cas de les pràctiques que ho requereixin i quan calgui desenvolupar activitats d’atenció a persones, la distància podrà ser inferior a 1 metre. 

Quin és l’aforament permès a les aules i els laboratoris?

L’aforament de qualsevol lloc està condicionat pel compliment de l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. S’assegura, d’aquesta manera, la distància mínima interpersonal de seguretat.

Què passa si no es pot mantenir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres?

En aquest cas, la distància mínima es pot reduir fins a 1 metre,  i s’ha de portar un registre dels assistents previstos  i establir mesures de circulació que evitin aglomeracions en els punts de més afluència.

Quines normes d’higiene s’han de seguir en cas que es comparteixi equip o material?

Es recomana que, sempre que sigui possible, s’eviti de compartir equips i material auxiliar de treball. En cas que no es pugui evitar, és obligatori que el personal desinfecti els equips i el material després de cada ús.

Protocols d'actuació

Quan s’ha de portar un registre dels assistents?

El registre s’ha de portar sempre que no es garanteixi la distància física mínima interpersonal d’1,5 metres entre els assistents.

 Com s’actua en cas que, estant a la UB, es detecti algú sospitós de tenir COVID-19?

Davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de contagi per la COVID-19, l’OSSMA s'encarregarà d’elaborar i gestionar el procediment específic d’actuació, si la decisió l’ha de prendre el responsable segons el pla de prevenció de riscos de la UB.

Aquest procediment preveu la comunicació a les autoritats sanitàries, la necessitat d’aïllament, la paralització parcial de l’activitat que s’estava duent a terme, les mesures de neteja i desinfecció dels espais amb els que hagi tingut contacte la persona i la comunicació als responsables de l’activitat per a la ràpida identificació de possibles contagis que s’hagin pogut produir.

Cada centre tindrà una persona a qui dirigir-se per comunicar la incidència.