La Universitat

Inici  >  La Universitat > Organització > Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

Síndic de greuges

síndic de greuges

El síndic de greuges s'encarrega de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d'independència i autonomia.

Són funcions de la sindicatura de greuges:

 • elaborar el seu propi Reglament, que és aprovat pel Claustre Universitari,
 • rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tenen interès legítim per fer-ho,
 • sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades anteriorment,
 • realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s'adoptin,
 • presentar al Claustre Universitari i al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat, i
 • totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li atribueixin.

Dades de contacte

Sindicatura de Greuges

 • Síndic de greuges en funcions: Dr. Lluís Caballol i Angelats
 • Administració: Sra. Sílvia Rodón Pardina

Horari d’atenció: de 9 a 14 hores

Finca Agustí Pedro Pons
Vallvidrera 25
08017 Barcelona
(Plànol de situació)

Telèfon: 932 525 215
Fax: 932 520 370

www.ub.edu/comint/og/sindic/
sindic@ub.edu

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona