Resolució de la mobilitat SICUE per al curs 2023-2024

 

 

Atenció:

La resolució provisional es publlicarà el 3 d'abril de 2023


Acord Acadèmic

Els alumnes seleccionats hauran de complimentar l'acord acadèmic.

La data límit per signar aquest acord é el 14 de Juliol de 2023

La mobilitat està basada en aquest document, el qual descriu l'activitat a realitzar en el centre de destí, la qual serà reconeguda automàticament pel centre d'origen.

Signat digitalment per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí), tindrà caràcter de contracte vinculant.

Una vegada et sigui concedida la plaça SICUE has de posar-te en contacte amb el coordinador SICUE del teu centre (veure llistat de coordinadors) per tal d'omplir-lo. Amb aquest document podràs matricular-te a la Secretaria del teu centre. Consulta a la mateixa Secretaria els terminis de matrícula.

 

Informació per omplir l'acord Acadèmic:


 • Pots trobar-lo al teu centre o clicant aqui
 • En el cas que el coordinador SICUE ho autoritzi, es pot incloure, com a màxim, una assignatura qualificada com a suspesa anteriorment.
 • A petició de l'estudiant i amb el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats, es pot incloure, com a màxim, una matèria d'una titulació diferent de la què s'ha obtingut plaça d'intercanvi.
 • El temps d'estada a la universitat de destí haurà de ser l'acordat a l'acord bilateral signat entre la UB i l'altra universitat (veure llistat d'acords bilaterals). En el cas d'haver obtingut una plaça per a tot el curs, l'alumne pot sol·licitar reduir l'estada a mig curs. Caldrà el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats .

 

Canvi d'assignatures


L'acord acadèmic només podrà ser modificat en el termini d'un mes a partir de la teva incorporació al centre de destí. La sol·licitud haurà de ser signada per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí).

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • Fax: 934 021 750
 • sicue@ub.edu
excel HUBc BKC