Resolució de la mobilitat SICUE per al curs 2019-2020

 

Després de valorar les sol·licituds presentades es publica la resolució provisional d'adjudicació de places de mobilitat per al curs 2019-2020.

 

 

Resolució Annex 1: places atorgades

Annex 2: denegacions

 

En el cas de denegació, i d’acord amb el que estableix la normativa del sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols, podeu formular reclamació fins el 12 d'abril de 2019 únicament en el cas que concorrin algunes de les següents circumstàncies:

 • si s’ha incorregut en error a causa d’interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic
 • que apareguin o s’aportin nous documents de valor essencial per a la resolució
 • que a la resolució hi hagin influït documents de dubtosa validesa.

Acord Acadèmic

Els alumnes seleccionats hauran de complimentar l'acord acadèmic. La mobilitat està basada en aquest document, el qual descriu l'activitat a realitzar en el centre de destí, la qual serà reconeguda automàticament pel centre d'origen.

Signat per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí), tindrà caràcter de contracte vinculant.

Una vegada et sigui concedida la plaça SICUE has de posar-te en contacte amb el coordinador SICUE del teu centre (veure llistat de coordinadors) per tal d'omplir-lo. Amb aquest document podràs matricular-te a la Secretaria del teu centre. Consulta a la mateixa Secretaria els terminis de matrícula.

 

Informació per omplir l'acord Acadèmic:


 • Pots trobar-lo al teu centre o clicant aqui
 • En el cas que el coordinador SICUE ho autoritzi, es poden incloure assignatures qualificades com a suspeses anteriorment.
 • A petició de l'estudiant i amb el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats, es poden incloure, matèries d'una titulació diferent de la què s'ha obtingut plaça d'intercanvi.
 • El temps d'estada a la universitat de destí haurà de ser l'acordat a l'acord bilateral signat entre la UB i l'altra universitat (veure llistat d'acords bilaterals). En el cas d'haver obtingut una plaça per a tot el curs, l'alumne pot sol·licitar reduir l'estada a mig curs. Caldrà el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats .

 

Canvi d'assignatures


L'acord acadèmic només podrà ser modificat en el termini d'un mes a partir de la teva incorporació al centre de destí. La sol·licitud haurà de ser signada per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí).

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • Fax: 934 021 750
 • ga.afersgenerals@ub.edu
excel HUBc BKC