Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
Español English UB
Imatge de diagramació
Requisits dels documents acadèmics expedits a l'estranger Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Legalització
Traduccions oficials
Còpies compulsades
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

Còpies compulsades

Concepte

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència.

 

Tipologies de còpies compulsades vàlides

Les còpies compulsades es podran realitzar en :

  • Qualsevol de les seus de l'Oficina de Registre de la UB. Es recomana que es facin en l'oficina de registre del centre on heu de presentar la documentació.
  • L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, només en el cas de documentació que s'ha de aportar a la sol·licitud d'homologació de títol de doctor.
  • Un notari col·legiat a l'Estat Espanyol.
  • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat Espanyol a l'estranger.

IMPORTANT: En els cas de documents que hagin de ser legalitzats, la legalització o postil.la ha de constar sobre el document original i, per tant, només serà vàlida la presentació de la còpia compulsada que s'hagi realitzat sobre el document complet.

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Última actualització o validació:04.11.2015