Skip to main content

Perspectivas queer en el mundo hispánico

Publicació

Rafael M. Mérida Jiménez (ADHUC-Universitat de Lleida), Jorge Luis Peralta (Universitat de la Plata-CONICET i investigador del GRC Creació i pensament de les dones) i Lukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski) han editat el monogràfic de InterAlia: A Journal of Queer Studies titulat "Among Others. Queer Perspectives in Hispanic World - Entre otros/as. Perspectivas queer en el mundo hispánico". Aquest volum (en accés obert) analitza les representacions de sexualitats dissidents en peces literàries, artístiques i audiovisuals creades en l'àmbit hispànic durant les últimes dècades. Des de perspectives gais, lesbianes, trans* i queer, el monogràfic ofereix reflexions sobre cossos, discursos i textualitats, a contra corrent del mandat heterosexual, d'especialistes de diverses procedències: Juan Vicente Aliaga, Susana Chávez-Silverman, Brad Epps, David William Foster, Mauricio List, Alfredo Martínez-Expósito, Alberto Mira, Alejandro Modarelli, Moira Pérez, Chris Perriam, Javier Sáez, Romina Smiraglia o Gracia Trujillo. Aquesta publicació està vinculada al projecte "Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México".