Català | Castellano | English

XAVIER FONT URGELL

Inici > Membres > Xavier FONT URGELL
XAVIER FONT URGELL
Departament de Geografia
Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre 6-8 | 08001 Barcelona
Tel. 0034.93.403.78.78
xfontu@ub.edu

 

 

SITUACIÓ PROFESSIONAL I CÀRRECS DE GESTIÓ ACTUALS

 
Professor associat d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona.
Cap de l’OficinaTècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
 

ESPECIALITZACIÓ DOCENT
 
Turisme i Territori
Gestió Pública del Turisme
Planificació Turística
 
 
LÍNIES DE RECERCA
 
Turisme, territori i desenvolupament sostenible. El turisme en el desenvolupament local i regional; espais de destí turístic; ordenació i planificació del territoriturístic; gestió pública del turisme i política turística.

Anàlisi territorial del turisme
; recursos turístics; distribució geogràfica del turisme; diversitat d’espais turístics; models i lògica espacial; anàlisi de les estructures preexistents i articulació territorial del sistema turístic.

ÀMBIT TERRITORIAL DE LA RECERCA

Catalunya

Província de Barcelona

  

PARTICIPACIÓ ACTUAL EN GRUPS I PROJECTES DE RECERCA FINANÇATS

 
Grup de Recerca Consolidat Anàlisi territorial i desenvolupament regional (ANTERRIT). Codi: 2009SGR253. Pla de Recerca de Catalunya. AGAUR-DURSI. Generalitat de Catalunya. Anys: 2009-2013. Investigador Principal: F. López Palomeque. Nº investigadors participants: 20
 
Projecte: CSO2011-27230, Nuevos turismos y desarrollo territorial en un contexto de cambio. Experiencias y oportunidades de los espacios turísticos de interior en España. Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Investigación Fundamental. Anys: 2011–2014. Investigador principal: F. López Palomeque. Nº Investigadorsparticipants: 12
 
 
PER SABER-NE MÉS

Enllaç al currículum: https://webgrec.ub.edu/webpages/000012/cat/xfontu.ub.edu.html
Perfil Linkedin: http://lnkd.in/Qhypvi
Perfil Twitter: https://twitter.com/xfontu