AQR assisteix al PERCEIVE Final Review
  • Data: 22/10/2019

    La reunió va tenir lloc a Brussel·les, el 17 d’octubre, amb l’assistència d’investigadors de les set institucions acadèmiques associades, el Project Officer de la Comissió Europea i dos revisors externs.

    La revisió final és un esdeveniment intern del projecte PERCEIVE i és una gran ocasió per presentar les conclusions del projecte a la Comissió Europea.

    Els resultats d’aquesta investigació es resumeixen a les PERCEIVE Guidelines, amb l’objectiu d’informar i donar suport a les institucions, els responsables polítics i els professionals d’àmbit europeu o local en el disseny, la gestió i la comunicació de la Política de Cohesió Europea.