Diego Ocampo va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 02/10/2020

    El 30 de setembre de 2020, Diego Ocampo va defensar la seva tesi doctoral, titulada "One Renewable Energy Innovation and its Knowledge Flow's Sources and Nature”. La tesi va ser dirigida pels doctors Jordi Suriñach i Rosina Moreno.

    El tribunal de tesi va estar format pel Dr. José García Quevedo (Universitat de Barcelona) Dr. Davide Consoli (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) i el Dr. Sandro Montresor (Gran Sasso Science Institute of l'Aquila) els qui van valorar la tesi com a Excel·lent.