Dr. Óscar Villar va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 19/01/2016
    El 16 de desembre de 2015, el Dr. Óscar Villar va defensar amb èxit la seva tesi titulada " Crisis and financial contagion: new evidences and new methodological approach ", dirigida pel Dr. Josep Lluís Carrión-i-Silvestre, a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

    Dr. Antonio Rubia (Universitat d'Alacant), Dr. Jesús Mur (Universitat de Zaragoza), i el Dr. Tomás del Barrio (Universitat de les Illes Balears) va ser el tribunal de tesi, que va decidir valorar la tesi amb Excel·lent Cum Laude.

    La tesi de l'Óscar consta de tres estudis empírics centrats en la crisi financera, on es troben diferents concepcions i enfocaments metodològics del contagi financers. El primer capítol defineix el contagi focalitzant-se en els canals de transmissió de la crisi i utilitza l'econometria espacial com un metodologia per avaluar el contagi. A diferència de les altres metodologies utilitzades, la econometria espacial permet l'expressió dels mecanismes de transmissió de la crisi sota supòsits dinàmic-espacials explícits. El segon i tercer capítols consideren la definició de "shift-contagion", que és molt útil per mesurar i contrastar el canvi en el contagi de les crisis. El segon capítol segueix una estratègia basada en l'especificació d'un model de factors i s'avalua la presència de "shift-contagion" tenint en compte la presència de canvis estructurals en la variància dels factors comuns. El tercer capítol s'analitza la presència de "shift-contagion" mitjançant un nou procediment de cointegració que és robust als principals problemes economètrics de la sèrie de temps financera, el principal, la manca de comptabilització de la variància heteroscedástica.