Número especial a la revista Spatial Economic Analysis del AQR Workshop 2011
  • Data: 13/05/2014

    La revista Spatial Economic Analysis recentment ha publicat un número especial amb articles seleccionats del Workshop d’AQR en “Inequality and Regional Growth and Cohesion”.

    Els dos primers articles, de De Dominicis i Monastiriotis, es centren en l’anàlisi del creixement regional i examinen la influencia de la aglomeració i el desenvolupament nacional, respectivament, sobre el creixement regional. L’article de Rodríguez-Pose i Ezcurra estudia la forma com la apertura comercial afecta les desigualtats regionals dins del país; mentre que l’article de Kyriacou i Roca-Sagalés examina la forma com les desigualtats regionals afecten la qualitat del govern a nivell nacional. Per últim, l’article de Salotti i Sacchi examina l’efecte de les diferents formes de descentralització sobre la desigualtat d’ingressos a nivell del nucli familiar.

    Per veure més informació: [+]