Chiara Lacava presenta el seu treball a AQR
  • Data: 14/03/2019

    Chiara Lacava (Goethe University Frankfurt and SAFE), presenta la seva última contribució científica a la sèrie de seminaris d’AQR.

    Chiara Lacava, la darrera convidada a la sèrie de lunch seminars del Grup AQR, ha presentat la seva última contribució a l'economia laboral en un estudi centrat en l'impacte de la migració en agregats macroeconòmics com la producció, l'atur i la productivitat, centrant el seu treball en la comparació entre el Sud i el Nord d'Itàlia.

    Fent servir un model d’acompanyament de cerca empíric que engloba empreses i treballadors heterogenis, Chiara ha descobert que els grans fluxos migratoris del Sud al Nord semblen tenir un efecte positiu en ambdues macroregions, reforçant tant les taxes d’ocupació com la producció a costa d’un efecte d’aglomeració en la mà d'obra del Nord.