Memòria de la llum: femina perfundet omnia luce

 Exposició virtual: Dones universitàries (1872-1945)

Els anys de transició del segle xix al xx les dones van fer un pas fonamental: van traspassar el llindar de les portes de la universitat, un món fins llavors ocupat exclusivament per homes. Això no significa que no haguessin tingut accés al coneixement.

Ja en documents del segle xviii hi ha constància del pas de les llevadores pel Col·legi de Medicina i Cirurgia, on feien els exàmens de revàlida. Moltes professions de l’àmbit sanitari (llevadores, practicants, infermeres), considerades de segon ordre respecte als metges, eren exercides gairebé en la seva totalitat per dones. Un altre sector on accedien les dones a partir de mitjan segle xix és magisteri, destinat inicialment a les escoles primàries de nenes. És molt més tard que aquests estudis adquireixen la consideració, tant social com acadèmica, d’ensenyaments universitaris.

El propòsit d’aquesta exposició virtual és fer llum a aquesta qüestió, recuperar els noms i, en la mesura que sigui possible, alguna imatge (fotografia de l’expedient, signatura o capçalera de la fitxa) d’aquelles primeres dones que, en centres i professions on només existien homes, van lluitar per adquirir coneixements, van obrir pas i van demostrar que qualsevol ésser humà, malgrat els condicionants de què parteix, pot il·luminar el món amb el seu treball, el seu saber i el seu esforç.

Qualsevol selecció és escassa i injusta. Fins i tot l’intent de classificació és fútil. En aquest petit recull hi ha dones diverses, dones prestigioses i dones anònimes, de diferents disciplines, ideologies i procedències. Algunes perviuen en la memòria i d’altres s’han oblidat. Totes elles, però, simplement amb el seu pas per la Universitat de Barcelona, han contribuït a transformar la institució, i l’han fet accessible i habitable a les dones del segle xxi.

Si la universitat, d’acord amb la idea de Bosch i Gimpera, no pot il·luminar sense la llibertat, la llum mai no arribaria a tots els racons sense l’aportació de les dones.


Altra informació

 Bibliografia

 Tríptic

  • Universitat de Barcelona
  • Arxiu Històric
  • arxiu.historic@ub.edu
  • 934 035 327
  • Última actualització: 17-9-2019