Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Beques Món UB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Beques de Personal Investigador en Formació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN DOCÈNCIA I RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA(ADR)

CONVOCATÒRIA

Resolució de 12 de maig de 2015, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca per a doctorands de la Universitat de Barcelona, convocatòria 2015-2016.

Accès a la Seu Electrònica de la UB
Resolució de rectificació d'errors en la convocatòria ADR
  1. Sol·licitud d'accés i admissió a programes de doctorat EEES amb titulacions espanyoles
  2. Sol·licitud d'accés i admissió a programes de doctorat EEES amb titulacions estrangeres
  3. Sol·licitud d'accés i admissió provisional a programes de doctorat EEES amb titulacions espanyoles i estudis d'accés no finalitzats
  4. Sol·licitud d'accés i admissió provisional a programes de doctorat EEES amb titulacions estrangeres i estudis d'accés no finalitzats

Resolució de 17 de juliol, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procediment de concessió dels ajuts predoctorals de docència i recerca (ADR), 2015-2016.

Resolució d'1 d'octubre, per la qual es resol la convocatòria d'ajuts de formació en docència i recerca per a departaments de la Universitat de Barcelona, 2015-2016.

Resolució de 20 d'octubre, de concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca (ADR), convocatòria 2015-2016, en substitució de vacants produïdes per renúncies.

Resolució d'1 de feber, per la qual es modifiquen les bases 3 i 15 de la resolució de data 12 de maig de 2015 per a la concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca, convocatòria 2015-2016.

Resolució de 2 de febrer, de concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca (ADR), convocatòria 2015-2016, en substitució de vacants produïdes per renúncies.

Resolució d'11 de febrer, de concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca (ADR), convocatòria 2015-2016, en substitució de vacants produïdes per renúncies.

Resolució de 20 de setembre de 2016, de concessió d'ajuts predoctorals de formació en docència i recerca (ADR), convocatòria 2015-2016, en substitució de vacants produïdes per renúncies.

DOCUMENTACIÓ

Imprés de renovació

Imprés d'interrupció / renúncia de l'ajut

Informe final de l'ajut

Comunicació obtenció grau de doctor

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Es tudiant - Beques de Tercer Cicle
Última actualització o validació:21.09.2017