Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Presentació

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, constituït com a associació mitjançant escriptura pública notarial a Barcelona, el 26 de gener de 1996, va néixer amb la voluntat de reunir els doctors d'aquesta Universitat, per tal de promoure encara més el reconeixement, no tan sols científic sinó especialment social i laboral, dels títols de doctor i fomentar les activitats culturals i de recerca d'aquesta institució, i també amb el desig de difondre l'experiència i els avenços científics i professionals dels seus membres.

Novetats

Oberta la convocatòria del XXIV Premi 2020 Claustre de Doctors

XXIV Premi 2020
18/06/2020

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXIV Premi Claustre de Doctors a tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l'any 2018. El premi pretén distingir una tesi doctoral que representi  una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Nota informativa XXIV Premi 2020

30/04/2020

Atès el que disposa la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, la tramitació d’aquest procediment resta suspesa fins que finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. El termini de presentació de sol·licituds s’ampliarà una vegada finalitzi l’estat d’alarma. Les sol·licituds que ja hagin estat presentades durant aquest període no s’hauran de tornar  a presentar. Us mantindrem informats al respecte.

Resolució jurat XXIII Premi 2019 Claustre de Doctors de la UB

Reunió final jurat Premi Claustre de Doctors 2019
17/12/2019

El dimecres 11 de desembre a les 16'30 h. a la sala de juntes del Rectorat, el jurat del XXIII Premi 2019  presidit pel Dr. Joan Elias i Garcia, rector i format pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, la Dra. Neus Agell Jané, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil,  la Dra. Maria Rosa Buxarrais, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, i la Dra. Marta Giralt Oms.

Reunió constitutiva del jurat del premi 2019 Claustre de Doctors

Reunió constitutiva jurat XXIII Premi Claustre de Doctors 2019
18/06/2019

El jurat del Premi 2019 del Claustre de Doctors, es va reunir per primer cop el 18 de juny a les 12'30 h. a la Finca Agustí Pedro i Pons. Està format per la Dra. Neus Agell Jané, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, el Dr. Joan Bosch Cartes, la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, la Dra. Maria Teresa Estrach Panella, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, la Dra. Marta Giralt Oms, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, el Dr. José Gaspar Lorén Egea, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Xavier M. Triadó Ivern i el Dr. Jordi Vila Estapé.

Què fer després del doctorat?

05/06/2019

Dins del programa de formació per a joves investigadors de l'IDP-ICE de la UB, coordinat pels doctors Joan Guàrdia, Teresa Pagès i Xavier Testar, presenten  el 12 de juny la jornada “Què fer després del doctorat?”(Campus Diagonal, de 16 h a 20.30 h).