Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Presentació

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, constituït com a associació mitjançant escriptura pública notarial a Barcelona, el 26 de gener de 1996, va néixer amb la voluntat de reunir els doctors d'aquesta Universitat, per tal de promoure encara més el reconeixement, no tan sols científic sinó especialment social i laboral, dels títols de doctor i fomentar les activitats culturals i de recerca d'aquesta institució, i també amb el desig de difondre l'experiència i els avenços científics i professionals dels seus membres.

Novetats

Acte de lliurament de la VII i VIII Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la Universitat de Barcelona a les activitats excel·lents de divulgació científica i humanística

14/07/2021

Aquesta distinció té per objectiu destacar la projecció dels doctors i doctores de la UB per les seves trajectòries en activitats de divulgació,  que representen aportacions rellevants i que han contribuït  a la difusió del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la UB vol promoure.

Reunió constitutiva del jurat del premi 2021 Claustre de Doctors

13/07/2021

La reunió constitutiva del XXV Premi 2021 del Claustre de Doctors es va  fer el 13 de juliol a les 16 h.  mitjançant la plataforma: Microsott Teams. A l'edició d'enguany, s'han presentat 253 tesis,  que seran avaluades pels membres del Jurat.

Oberta convocatòria XXV Premi 2021 Claustre de Doctors UB

XXV Premi 2021 Claustre de Doctors
01/03/2021

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXV Premi Claustre de Doctors a tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l'any 2019. El premi pretén distingir una tesi doctoral que representi  una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Resolució XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors

25/01/2021

El divendres 18 de desembre a les 12 del migdia per vídeo reunió (plataforma: Microsoft Teams), el jurat del XXIV Premi 2020 presidit pel Dr. Joan Elias i García  i format  pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, la Dra. Maria Rosa Buxarrais, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, i la Dra. Marta Giralt Oms, com a secretària del Jurat.

Oberta la convocatòria de la VIII Distinció Claustre de Doctors i Consell Social UB

13/10/2020

Aquesta distinció té per objectiu destacar la projecció dels doctors i les doctores de la UB per les seves trajectòries en activitats de divulgació o opinió que representen aportacions rellevants en els diversos àmbits de les ciències i de les humanitats, i que han contribuït a la projecció, difusió o valoració del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la Universitat de Barcelona vol promoure.

El termini de presentació de candidatures finalitza el proper 30 de novembre de 2020.