Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Històric de novetats

Acte de lliurament de la VII i VIII Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la Universitat de Barcelona a les activitats excel·lents de divulgació científica i humanística

14/07/2021

Aquesta distinció té per objectiu destacar la projecció dels doctors i doctores de la UB per les seves trajectòries en activitats de divulgació,  que representen aportacions rellevants i que han contribuït  a la difusió del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la UB vol promoure.

Reunió constitutiva del jurat del premi 2021 Claustre de Doctors

13/07/2021

La reunió constitutiva del XXV Premi 2021 del Claustre de Doctors es va  fer el 13 de juliol a les 16 h.  mitjançant la plataforma: Microsott Teams. A l'edició d'enguany, s'han presentat 253 tesis,  que seran avaluades pels membres del Jurat.

Oberta convocatòria XXV Premi 2021 Claustre de Doctors UB

XXV Premi 2021 Claustre de Doctors
01/03/2021

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXV Premi Claustre de Doctors a tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l'any 2019. El premi pretén distingir una tesi doctoral que representi  una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Resolució XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors

25/01/2021

El divendres 18 de desembre a les 12 del migdia per vídeo reunió (plataforma: Microsoft Teams), el jurat del XXIV Premi 2020 presidit pel Dr. Joan Elias i García  i format  pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, la Dra. Maria Rosa Buxarrais, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, i la Dra. Marta Giralt Oms, com a secretària del Jurat.

Oberta la convocatòria de la VIII Distinció Claustre de Doctors i Consell Social UB

13/10/2020

Aquesta distinció té per objectiu destacar la projecció dels doctors i les doctores de la UB per les seves trajectòries en activitats de divulgació o opinió que representen aportacions rellevants en els diversos àmbits de les ciències i de les humanitats, i que han contribuït a la projecció, difusió o valoració del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la Universitat de Barcelona vol promoure.

El termini de presentació de candidatures finalitza el proper 30 de novembre de 2020.

Guanyadors del XVIII Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

13/10/2020

Enguany, per raons sanitàries, no va ser possible fer l'acte de lliurament del XVIII Premi Claustre de Doctors de la UB. S'ha preparat un acte virtual en format de vídeo on:

Guanyadors de la VII Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social

VII Distinció
02/10/2020

Ens plau informar-vos que el darrer 30 de juliol de 2020 es va resoldre la VII Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la UB.

Els guanyadors son:

  • Maria del Carme Llasat Botija - Catedràtica de Física de l'Atmosfera.
  • Santiago Alvarez Reverter - Catedràtic de Química Inorgànica.

Reunió Jurat del XXIV Premi 2020 Claustre de Doctors

XXIV Premi 2020
25/09/2020

El proper dimecres 7 d’octubre a les 13 h per videotrucada es farà la reunió de constitució del jurat del XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. S’han presentat 178 tesis, i en aquesta sessió es debatran les tesis que passaran a la següent fase del Premi 2020. Enguany el jurat està compost per la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, el Dr. Joan Bosch Cartes, la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, la Dra. Maria Teresa Estrach Panella, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, el Dr. José Gaspar Lorén Egea, el Dr.

Oberta la convocatòria del XXIV Premi 2020 Claustre de Doctors

XXIV Premi 2020
18/06/2020

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXIV Premi Claustre de Doctors a tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l'any 2018. El premi pretén distingir una tesi doctoral que representi  una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Nota informativa XXIV Premi 2020

30/04/2020

Atès el que disposa la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, la tramitació d’aquest procediment resta suspesa fins que finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. El termini de presentació de sol·licituds s’ampliarà una vegada finalitzi l’estat d’alarma. Les sol·licituds que ja hagin estat presentades durant aquest període no s’hauran de tornar  a presentar. Us mantindrem informats al respecte.

Pàgines