Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Reunió constitutiva del jurat del premi 2021 Claustre de Doctors

dimarts, 13 juliol, 2021

La reunió constitutiva del XXV Premi 2021 del Claustre de Doctors es va  fer el 13 de juliol a les 16 h.  mitjançant la plataforma: Microsott Teams. A l'edició d'enguany, s'han presentat 253 tesis,  que seran avaluades pels membres del Jurat.

El jurat del XXV Premi 2021 presidit pel Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, i està format pel Dr. Jordi Alberch Vie, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, el Dr. Joan Bosch Cartes, la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, la Dra. Ma. Teresa Estrach Panella, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, el Dr. José Gaspar Lorén Egea, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. Josep Manel parra Serra, el Dr. Xavier Ma. Triadó Ivern, el Dr. Jordi Vila Estapé i la Dra. Marta Giralt Oms, que actua com a secretària del Premi 2021.