Seminari de recerca CECUPS 2018/2019
Data:
23/05/2019
Lloc:
Sala de seminari 2 de l'ERE, Facultat d'Economia i Empresa, Av. Diagonal, 696, 08034 Barcelona
Professorat:
Sergio Costa, Aurea Mota, Peter Wagner
Organitzador:
CECUPS
Línia de recerca:
Sociologia comparativa de la modernitat

"Political transformations and entangled inequalities: experiences in the Global South and the Global North".
En aquesta sessió, Sérgio Costa (Freie Universität Berlin), Aurea Mota i Peter Wagner (ambdos membres del CECUPS-UB) discutiran sobre aquestes qüestions a partir de tres llibres que han publicat com a autors i/o editors recentment:
 

 
De 11h a 14h.