Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. laricifolia - BCN-S 1568

Otras familias
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbario:
Localidad:
Costa del Alls (Vall de Peguera)
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici