Asplenium trichomanes L. - BCN-D- 128

Herbario Docente
Nom comú:
Falzia roja
Familia:
Aspleniàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Berga, al costat de Cal Nen. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Farmàcia